Bijeenkomst

Jaarvergadering en “Hoe kan VNAN naar een hoger plan?”

14 maart 2022

In maart is traditioneel de Jaarvergadering waarin het jaarverslag wordt behandeld dat door het bestuur is opgesteld. Daarnaast vragen we de actieve inbreng van alle leden rondom de inhoud en vorm van de netwerkbijeenkomsten. Gebruik je invloed om mee te denken over hoe we onze bijeenkomsten voor ons diverse netwerk boeiend, verbindend en  interessant kunnen houden.  Schuif aan, denk, praat, eet en borrel mee!

LET OP: graag gepast contant betalen op de avond zelf of via de toegezonden Tikkie.

 

Volgende bijeenkomst:

10 april 2023
Bekijk de agenda