Bijeenkomst

Ontmoeten en eten bij het Huis van Compassie

13 februari 2023

Maandagavond 13 februari zijn we welkom bij het Huis van Compassie in Nijmegen. Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven. Het Huis van Compassie organiseert activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen wordt nagestreefd, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.

Nadat we om 18.00u aan tafel gaan met o.a. de Afghaanse gemeenschap uit Nijmegen, worden we aansluitend meegenomen in de activiteiten van Huis van Compassie en de wijze waarop zij daar inhoud aan geven.

Graag nodigen we jullie uit voor deze inspirerende en interactieve bijeenkomst.

Ps. Afmelden kan t/m 10 februari. Daarna wordt het bedrag van €30,00 in rekening gebracht.

Ps2. Wijn wordt geschonken va 20.00u.

Volgende bijeenkomst:

8 januari 2024
Bekijk de agenda