Leden
Anneke Kroon

Anneke Kroon

Lid Kernteam
Pitch Klimaatproblematiek vraagt om initiatieven van burgers! Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkelingen waarin het klimaat zich bevindt.
Niet alleen de Overheid, de Industrie, de Veetelers of de Luchtvaart zullen maatregelen moeten nemen.
Pas als wij burgers zelf bereid zijn ons gedrag aan te passen, kan het klimaat verbeteren.
Er wordt u door de overheid veel aangereikt om stappen te zetten.
Organisatie Sonswijck Energie
Functie Lid Kernteam
Werkervaring Vrouwenorganisaties MVM e.d.
Gemeenteraadslid
Werkzame leven in de Farmaceutische industrie
Gepensioneerd
Nevenactiviteiten Liefhebber van de natuur
Belangstelling voor andere functies geen