Leden
Juliette Zwijnenburg

juliette zwijnenburg

Titel drs
Pitch Betrokken manager, coach, loopbaanbegeleider, resultaatgerichte interimmanager /projectleider.
Ervaring binnen het onderwijs en HRM.
Op het gebied van arbeidsbemiddeling, coachen, inburgering, professionalisering, mobiliteit, leren en werken en personeelsdiensten.
Mijn kracht: resultaatgerichtheid en improvisatievermogen, starten en doorzetten, generalist die zich snel nieuwe terreinen eigen maakt en complexe situaties doorziet en verbanden legt.
Mijn drijfveren: mensen optimaal tot hun recht laten komen, vooral diegenen die in een achterstandspositie verkeren kansen bieden, een bijdrage leveren aan succes voor de (individuele) medewerkers en de organisatie.
Mijn collega’s noemen mij integer, kritisch onafhankelijk en gedreven.
Werkervaring 2010-2018 Afdelingsmanager Educatie en Inburgering (ad interim) ROC A12
Integraal verantwoordelijk voor de afdeling. Aansturing van het team docenten en afbouw aantal Fte’s. Budgetbeheer en contractering, productontwikkeling en commercieel beleid. Het ontwikkelen van integratie- en participatiebeleid, educatief aanbod voor laaggeletterden en een leer-werkaanbod voor statushouders.

2011-2014 Manager Match A12 (het interne mobiliteitsbureau van ROC A12)
Het vormgeven en uitvoeren van mobiliteitsbeleid gericht op doorstroom en uitstroom van medewerkers ROC A12.
Het begeleiden van doorstroom- en outplacementtrajecten.

2007 -2010 Projectmanager Leren en werken
Leidinggeven aan project Leren en werken in De Vallei. Partners: UWV Werkbedrijf, Gemeenten In de Vallei, Technocentrum, diverse zorginstellingen en kenniscentra, het onderwijsveld. Het opzetten en begeleiden van leer/werktrajecten.
Lid stuurgroep Aanpak jeugdwerkloosheid De Vallei en Projectmanager ESF projecten.

2003-2007 Commercieel Manager College voor Educatie ROC A12
Lid MT met portefeuille Marketing, Communicatie en Sales, Volwasseneneducatie, inburgering- en re-integratiemarkt.

Nevenactiviteiten Bestuur Rode Kruis District Gelderland Zuid, portefeuille vrijwilligersmanagement
Begeleider St Fibon ( financien en schuldhulpverlening)
Wijkcomité Nijmegen Oost, penningmeester en beheer website
Belangstelling voor andere functies RvT
Interim manager
projectleider