Bijeenkomst

Vrouwen bij defensie: geschikt/ongeschikt?

9 oktober 2017

De avond start met  een warm welkom aan de introducees en  een kort voorstelrondje. Vervolgens deelt onze kersverse voorzitter Joke Feenstra haar motto met ons: ‘verbinden’. Na het diner is er dan ruim baan voor onze spreker van de avond; Luitenant-Kolonel Nicole de Wolf-Fabricius, hoofd operationele planning bij de 11e Luchtmobiele Brigade. De Luchtmobiele Brigade is een snel inzetbare lichte infanteriegevechtseenheid van de Nederlandse  Landmacht die binnen zeven tot twintig dagen overal ter wereld inzetbaar is. . De brigade bestaat 25 jaar en er werken 10.000 man, waarvan 50 vrouw.

Daar doe je het voor!
Na haar opleiding aan de KMA in Breda begon Nicole haar loopbaan als officier in Schaarsbergen.
Haar eerste uitzending volgde in 1996 naar Bosnië, waar zij als pelotonscommandant verantwoordelijk was voor alle bevoorrading. Verschillende missies volgden daarna.
Een uitzending is de kern van het vak, dáár doe jet het voor, dát is waar je voor bent opgeleid. Er heerst dan veel saamhorigheid, onderling vertrouwen en teamspirit.

Als militair wordt je elke 3 jaar overgeplaatst naar een andere locatie. Dan is het wel prettig als je partner dat begrijpt en er in mee kan gaan. Nicole leerde haar man kennen op de KMA, hij werkt bij het Korps Mariniers en dan kan het voorkomen dat je elkaar maar een paar maanden per jaar ziet Nicole heeft haar loopbaan voortgezet door als kapitein de opleiding voor de luchtmobiele brigade te doen. En zeer zware opleiding en de verworven rode baret is dan ook iets om trots op te zijn. In de kantine is dat ook het eerste waar men naar kijkt. Zonder deze baret hoor je er niet echt bij.

Vervolgens is zij mogen toetreden tot het development traject en draagt ze nu de zogeheten “gouden tiet”. Dat betekent dat ze is gebrevetteerd en in de toekomst  generaal zou kunnen worden.

Momenteel is zij als Luitenant-Kolonel leidinggevende van de afdeling Operatieplanning, de afdeling die bepaald wat een eenheid op missie gaat doen en hóe.

Modernisering gewenst
Wat bijdraagt aan verdere verbetering bij de landmacht is dat het tij van alleen maar bezuinigen gekeerd lijkt te zijn. Er wordt geld besteed aan betere opleiding en kwaliteit van het materieel. Ook verdere modernisering is hard nodig i.v.m. de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Deeltijdwerken is nu bespreekbaar, alhoewel jezelf je medeparttimer moet zoeken zodat je samen de fulltime fte’s die je wilt vullen, kunt vullen. Toch is dit hard nodig om zo jonge mensen te kunnen blijven werven, en belangrijker, te behouden.

Op de vele vragen van onze leden ging Nicole openhartig in waarbij ze ook kritisch naar haar eigen organisatie keek. Zo pleitte ze voor een meer open communicatie van defensie met de burgermaatschappij. Het vrouwennetwerk was positief verrast over de persoonlijke inkijk die Nicole ons verschafte in het Nederlandse leger. Wie weet krijgt de kennismaking een vervolg middels een lidmaatschap.

Volgende bijeenkomst:

8 juli 2024
Bekijk de agenda