Netwerk

Visie

Vrouwen hebben nog steeds een achterstand op de arbeidsmarkt en zijn ondervertegenwoordigd in hogere leidinggevende posities binnen het bedrijfsleven, de wetenschap, de overheid en de politiek. Tegelijkertijd zien steeds meer organisaties het belang van ‘vrouwelijke’ waarden en eigenschappen, zoals samenwerking, gelijkwaardigheid en dienstbaarheid aan het grote geheel. Dit vraagt om organisaties die vrouwen faciliteren om elkaar te inspireren, om hun kracht en kwaliteiten verder te ontwikkelen en elkaar te helpen om in de juiste circuits terecht te komen.

Missie

Het Vrouwennetwerk Arnhem-Nijmegen biedt actieve vrouwen uit diverse beroepsgroepen met functies op minimaal hbo-denkniveau een platform waarop ze elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en informeren. Het netwerk wil zo vrouwen ondersteunen om hun kracht en kwaliteiten verder te ontwikkelen en trots te zijn op zichzelf en hun ervaring.

Nieuws

Introductiebijeenkomst op 11 oktober

Op maandag 11 oktober 2021 zetten we onze deuren weer open voor belangstellenden? Overweeg je lid te worden of wil... Lees verder

VNAN viert zesde lustrum in 2019 en 2020

Na bijna 30 jaar is het Vrouwennetwerk Arnhem-Nijmegen still going strong. Een gestaag stijgend ledenaantal is daar een bewijs van.... Lees verder