Netwerk

Visie

Vrouwen hebben nog steeds een achterstand op de arbeidsmarkt en zijn ondervertegenwoordigd in hogere leidinggevende posities binnen het bedrijfsleven, de wetenschap, de overheid en de politiek. Tegelijkertijd zien steeds meer organisaties het belang van ‘vrouwelijke’ waarden en eigenschappen, zoals samenwerking, gelijkwaardigheid en dienstbaarheid aan het grote geheel. Dit vraagt om organisaties die vrouwen faciliteren om elkaar te inspireren, om hun kracht en kwaliteiten verder te ontwikkelen en elkaar te helpen om in de juiste circuits terecht te komen.

Missie

Het Vrouwennetwerk Arnhem-Nijmegen biedt actieve vrouwen uit diverse beroepsgroepen met functies op minimaal hbo-denkniveau een platform waarop ze elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en informeren. Het netwerk wil zo vrouwen ondersteunen om hun kracht en kwaliteiten verder te ontwikkelen en trots te zijn op zichzelf en hun ervaring.

Diversiteitsbeleid

Het Vrouwennetwerk is bedoeld voor vrouwen uit alle geledingen van de samenleving. Het bestuur streeft naar een zo divers mogelijke samenstelling van het ledenbestand. Voor vrouwen die vanwege hun financiële omstandigheden geen (volledige) bijdrage kunnen betalen voor het bijwonen van de netwerkbijeenkomsten, biedt het Vrouwennetwerk een bijzondere regeling. Het bestuur kan -afhankelijk van de omstandigheden van de situatie van de vrouw- besluiten om voor een individueel (aspirant)lid een lagere bijdrage vast te doen stellen.

Nieuws

Introductiebijeenkomst op 8 april 2024

Op maandag 8 april 2024 zetten we onze deuren weer open voor belangstellenden. Overweeg je lid te worden of wil... Lees verder

VNAN: still going strong

Al bijna 40 jaar is het VNAN het netwerk voor sterke en inspirerende vrouwen in de regio Arnhem-Nijmegen. Wil jij... Lees verder