Bijeenkomst

Rondleiding Ecodorp Zuiderveld Nijmegen Noord en Ledenvergadering

13 maart 2023

Beste allemaal,

op maandag 13 maart nodigen we jullie van harte uit voor een rondleiding in ecodorp Zuiderveld (Nijmegen Noord). Zuiderveld is een duurzame leefgemeenschap,  opgezet door de Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG).  Tijdens de rondleiding zullen we horen hoe de bewoners erin geslaagd zijn om o.a. energieverbruik te verminderen, water efficient te gebruiken alsmede hoe ze ecologisch en circulair gebouwd hebben.

Aansluitend zullen we onze jaarlijkse ledenvergadering hebben.

Let op:  we beginnen om half 7 stipt met de rondleiding. Aansluitend is er om 19.30 een diner en rond 20.30 beginnen we met de ledenvergadering.

Hopelijk tot ziens op maandag 13 maart!

Volgende bijeenkomst:

10 juni 2024
Bekijk de agenda