Leden
Astrid Wassink

Astrid Wassink

Senior Beleidsmedewerker
Titel Ir.; MME; BSc
Organisatie Ministerie van OCW
Functie Senior Beleidsmedewerker
Werkervaring Chemisch Technoloog bedrijfsleven; Docent TU Delft; Docent voortgezet onderwijs; Leidinggevende Voortgezet onderwijs; Onderwijs adviseur; Eindverantwoordelijk schoolleider; Senior beleidsmedewerker OCW.
Nevenactiviteiten Voorzitter Raad van Toezicht Basis onderwijs; Penningmeester Kunstkring.